kronsater.se
Valpar planeras under 2019

Eddie & Java fick valpar den 9.7 2018
SE JV-16 Kronsäter's Midnight " Eddie"  HD A/A ED 0/0 Eyes ok, L2hga gen clear X
Kronsäter's  Barefoot "Java"  HD A/A ED 0/1 Eyes ok, L2hga gen clear 
stamtavla på valparna